LPA 9 Scholing

249.00

Tijdens deze eendaagse cursus wordt op interactieve wijze de nieuwe werkwijzen en protocoltoepassingen getraind.

Categorieën: ,

Beschrijving

Tijdens deze eendaagse cursus wordt op interactieve wijze de nieuwe werkwijzen en protocoltoepassingen getraind.

Inhoud cursus

De cursus is geschikt voor ambulancezorgprofessionals die werkzaam zijn in de hoog complexe ambulancezorg. In duo’s – zoals het dagelijkse werk ook ingericht is – wordt actief getraind. Per drie duo’s – drie ambulanceverpleegkundigen (AVP), drie ambulancechauffeurs (ACH) – zijn er één of twee instructeurs betrokken.

De focus tijdens deze cursus zal liggen op het nieuwe LPA 9.0, high performance CPR en een goede gestructureerde overdracht. Door middel van interactieve presentaties en realistische scenario’s wordt er een leuke en leerzame dag gepresenteerd aan de deelnemers.

Doel cursus

Het centrale doel dat nagestreefd wordt: aan het einde van de cursus kunnen de deelnemers conform LPA 9 en de NRR-richtlijn overdracht reanimatie patiëntenzorg leveren.


Leerdoelen

Deelnemers kunnen conform LPA 9:

 • Een mobiel zorgconsult correct toepassen, dit protocollair indiceren en uitwerken waarbij vervolgafspraken voor de patiënt gemaakt worden en een vangnet gecreëerd wordt.
 • Een reanimatie opstarten en adequate blokwissel toepassen waarin rekening gehouden wordt met: CO2, adequate BLS en wissel, correcte ritmebenoeming en toepassing schok/no schok. Daarnaast wordt op de juiste momenten protocollaire medicatie gegeven.
 • De indicatie stellen voor pacing en cardioversie en dit adequaat toepassen in een scenario.
 • Pijnstilling adequaat toepassen.
 • Voor AVP: een ECG conform de 7+2 stappen beoordelen.


Doelgroep en niveau

Ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs werkzaam in de hoog complexe ambulancezorg.

 

Lengte en studiebelasting

Voorbereiding is afhankelijk van vooropleiding en ervaring.
Praktijktraining: 1 dag (8 uur).

 

Studiemateriaal

Ter voorbereiding wordt verwacht dat alle deelnemers van de training de volgende documenten heeft doorgenomen:

 • LPA 9 (via app AZN)
 • Overdracht van de reanimatiepatiënt: van prehospitaal naar ziekenhuis. Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad (te downloaden op www.reanimatieraad.nl)

 

Kosten

€ 249,- vrijgesteld van btw, inclusief lunch en onbeperkt drinken gedurende de dagen.

 

Toetsing

 • Verplichte pré test (online); combinatie open vragen en multiple choice vragen. Als uitgangspunt voor persoonlijke leerdoelen praktijkgedeelte.
 • Praktijkbeoordeling middels continue beoordeling door de docent

 

Herkansing

 • niet van toepassing


Certificaat en accreditatie

Na afloop ontvang je een bewijs van deelnamen van Excellus Academie
V&VN en NVBMH accreditatie wordt aangevraagd.

Programma:

7.30 uur           Faculty meeting: Instructeurs doorlopen programma en deelnemers. Deelnemers komen binnen, leveren pre-test in

8.00 uur           Introductie: Welkomstwoord, voorstelronde, leerdoelen

8.30 uur           LPA 9: Verschillen aanstippen in quizvorm

9.00 uur           High quality CPR – voordracht:  Voordracht ‘perfecte ALS’

9.15 uur           High quality CPR – training: Demo en aansluitend actief oefenen

10.15 uur         Koffiepauze: Uitslagen delen van de pre-test

10.30 uur        wissel na 45 min. Groep A: HOTT-procedure: Opstart en aandachtspunten oefenen

Groep B: brady/tachy en ECG’s Oefenen van beiden protocollen en ECG’s.

12.00 uur        Lunchpauze      Facultymeeting om 12.30 uur

13.00 uur        wissel om 14.15 uur  

Groep A:

 1. Hoofdletsel (EHGV)
 2. Syncope (EHGV)
 3. Fluxus (MMT)
 4. Kind met VF (MMT)

10 minuten per scenario, 10 minuten nabespreking middels pendleton. Deelnemers benoemen eigen leermomenten.

15 minuten uitloop voor een eventuele vierde casus.

Groep B

 1. STEMI posterior (HCK)
 2. Intoxicatie (MMT)
 3. Nierkoliek (EHGV)
 4. Syncope (SEH)

15.30 uur         Facultymeeting Doorlopen van deelnemers voor eindgesprekken

15.45 uur         Eindgesprekken: 10 min. per gesprek per duo (zo nodig individueel)

16.15 uur         Afsluiting