Thoracale klachten

250.00

Deze eendaagse cursus richt zich op verdieping in diverse aspecten binnen de acute zorg.

Data & Inschrijven
Datum
maandag 22 april 2024
Datum
donderdag 17 oktober 2024
Vol

Beschrijving

Deze eendaagse cursus gaat in op de diverse aspecten en differentiaal diagnoses van thoracale klachten.

Inhoud cursus

Pijn op de borst wordt al vrij snel geassocieerd met hartproblemen, terecht uiteraard, dat is in potentie het meest levensbedreigend. In en om de thorax bevinden zich echter nog diverse andere orgaansystemen welke tot thoracale klachten kunnen leiden. Tijdens deze dag bespreken we de anatomie en fysiologie van de organen gelegen in en rondom de thorax en de differentiaal diagnoses van thoracale klachten. Op een interactieve wijze worden in groepjes casuïstieken uitgewerkt en aan elkaar gepresenteerd. De opgedane kennis wordt daarna toegepast in korte scenario’s. De dag wordt afgesloten met een samenvattende kennisquiz.

Doel cursus 

Door het uitbreiden en verbreden van kennis op gebied van thoracale klachten is de verpleegkundige in staat sneller de juiste verpleegkundige diagnoses te stellen bij een patiënt met pijn op de borst en de juiste zorg in te schakelen

Je hebt geleerd om:

  • Specifiek bloedonderzoek in te zetten om te kunnen differentiëren in thoracale klachten
  • Differentiaal diagnoses te kunnen stellen bij thoracale klachten
  • Breed klinisch te redeneren
  • Specifieke ABCDE afwijkingen herkennen bij non cardiale thoracale klachten

Doelgroep en niveau

SEH verpleegkundigen, EHH/CCU verpleegkundigen. Medisch Hulpverleners, Ambulance verpleegkundigen.
Voorafgaand aan de cursus ontvang je een syllabus met relevante literatuur

Lengte en studiebelasting

Voorbereiding is afhankelijk van vooropleiding en ervaring.
Praktijktraining: 1 dagen (8 uur).

08.00-08.30          Inloop, welkom en introductie

08.30-09.15          Anatomie van de thorax

09.15-10.00          ‘’Wat gebeurt en in de thorax?’’ Fysiologie

09.30-10.15          ABCDE bij thoracale klachten

10.15-10.30          Pauze

10.30-12.00          Differentiaal diagnoses bij thoracale klachten

12.00-12.45          Luxe lunch in Brasserie Parck

12.45-13.15          ‘’Wat prik ik?’’ Labwaardes verklaard

13.15-14.45          Casuïstiek thoracale klachten

14.45-15.00          Pauze

15.00-16.00          Scenario training

16.00-16.30          ‘Game time’, afsluitende quiz

16.30                    Afsluiting, uitreiking certificaten

Toetsing:

  • Geen

Herkansing

  • Niet van toepassing

Certificaat en accreditatie

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname
V&VN accreditatie is aangevraagd
NVBMH accreditatie is aangevraagd