Toetsing voorbehouden en risicovolle handelingen | Ambulance

399.00

Om je voor te bereiden op praktijktoetsing doorloop je zelfstandig de relevante e-learning modules. Vervolgens worden de handelingen praktisch getoetst tijdens een gesimuleerde setting.

Data & Inschrijven
Datum
woensdag 27 september 2023

Beschrijving

Van ambulancepersoneel wordt verwacht dat zij in staat zijn om voorbehouden handelingen uit te voeren. Lees hier meer over de toetsing.

Toetsing voorbehouden en risicovolle handelingen Ambulance

Op grond van de Wet BIG én het Besluit Functionele Zelfstandigheid mag een ambulanceverpleegkundige zonder toezicht of tussenkomst van een arts geprotocolleerde (voorbehouden en risicovolle) handelingen verrichten. De ambulanceverpleegkundige is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden en aantoonbaar maken van de (vak)bekwaamheid. Een manier om de (vak)bekwaamheid te presenteren (“kennen” en “laat zien” uit de Miller-pyramide) is het toetsen van de handelingen.

Theoretisch gedeelte:
Je doorloopt zelfstandig 13 verplichte e-learning modules, welke succesvol moeten worden afgerond voordat kan worden deelgenomen aan de praktische toetsing.
Praktisch gedeelte:
Ochtend:
Je krijgt van alle handelingen die getoetst worden de observatielijsten toegestuurd ter voorbereiding. Tijdens de praktijkbijeenkomst word je praktisch worden getoetst in een gesimuleerde setting. Twee docenten beoordelen de handelingen onafhankelijk van elkaar aan de hand van zogeheten “evidence based” observatielijsten.

Middag:
Het middag gedeelte zal in het teken van juridische aansprakelijkheid in de gezondheidszorg / het invullen van ritformulieren / intervisie. De exacte invulling hiervan volgt.

Leerdoelen cursus

Na afloop van de praktijktoetsing heb je tijdens een gesimuleerde setting gedemonstreerd onderstaande te beheersen:
 •   inbrengen nasopharyngeale airway
 •   inbrengen oropharyngeale airway
 •   inbrengen larynxmasker
 •   verrichten coniotomie
 •   beademen met ballon en masker
 •   endotracheaal intuberen
 •   inbrengen intraveneuze canule
 •   botnaald inbrengen
 •   ontlasten spanningspneumothorax
 •   injecteren intramusculair
 •   vrouw katheteriseren
 •   maagsonde inbrengen via de neus
 •   uitzuigen van de luchtweg

Doelgroep en niveau:

BIG geregistreerd ambulanceverpleegkundige

Lengte en studiebelasting:

Voorbereiding (theorie): 6-10 uur  (afhankelijk van vooropleiding en ervaring).
Toetsing (praktijk): 1,5 uur.

Studiemateriaal

DocZero e-learning modules

Toetsing

 •   verplichte theorietoetsing (verwerkt in e-learning modules)
 •   verplichte praktijktoetsing

Certificaat en accreditatie

 •   Bewijs van “bekwaamheid in gesimuleerde setting” (2 jaar geldig).
 •   13 certificaten van gevolgde e-learning modules
 •   V&VN accreditatiepunten: 13

Kosten:

€ 399,- vrijgesteld van btw. Inclusief luxe lunch bij Brasserie Parck en onbeperkt drinkende gedurende de dag.