Toetsing voorbehouden en risicovolle handelingen | Ambulance

Inschrijving per koppel (ambulance verpleegkundige en ambulance chauffeur) Lees hier meer over de toetsing en de mogelijkheden en kosten voor losse inschrijvingen.

Deze training kost voor Ambulanceverpleegkundige €325,-
& voor Ambulancechauffeurs €275,- en is vrijgesteld van btw, dit is inclusief: 

– Onbeperkte consumpties gedurende de trainingsdag

Data & Inschrijven
Datum
vrijdag 11 oktober 2024

Enkel voor ambulanceverpleegkundigen
€ 325,-

Datum
vrijdag 21 maart 2025

Enkel voor ambulanceverpleegkundigen

Datum
vrijdag 21 maart 2025

Enkel voor ambulancechauffeurs

Datum
vrijdag 27 juni 2025

Enkel voor ambulanceverpleegkundige

Datum
vrijdag 27 juni 2025

Enkel voor ambulancechauffeurs

Toon alles
Toon minder
Op grond van de Wet BIG én het Besluit Functionele Zelfstandigheid mag een ambulanceverpleegkundige zonder toezicht of tussenkomst van een arts geprotocolleerde (voorbehouden en risicovolle) handelingen verrichten. De ambulanceverpleegkundige is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden en aantoonbaar maken van de (vak)bekwaamheid. Een manier om de (vak)bekwaamheid te presenteren (“kennen” en “laat zien” uit de Miller-pyramide) is het toetsen van de handelingen. Van de ambulance chauffeur wordt verwacht dat de verpleegkundig op een pro actieve wijze geassisteerd wordt.
 
Theoretisch gedeelte:
Zowel de verpleegkundige als de chauffeur doorlopen zelfstandig 13 verplichte e-learning modules, welke succesvol moeten worden afgerond voordat kan worden deelgenomen aan de praktische toetsing. Voor ambulance chauffeurs vormt de de toetsing aan het einde van elke module geen verplicht onderdeel.
Praktisch gedeelte:
Je krijgt van alle handelingen die getoetst worden de observatielijsten toegestuurd ter voorbereiding. Tijdens de praktijkbijeenkomst word je praktisch worden getoetst in een gesimuleerde setting. Twee docenten beoordelen de handelingen onafhankelijk van elkaar aan de hand van zogeheten “evidence based” observatielijsten.

Leerdoelen cursus
Na afloop van de praktijktoetsing heb je tijdens een gesimuleerde setting gedemonstreerd onderstaande te beheersen:

(assisteren bij)

 • inbrengen nasopharyngeale airway
 • inbrengen oropharyngeale airway
 • inbrengen larynxmasker
 • verrichten coniotomie
 • beademen met ballon en masker
 • endotracheaal intuberen
 • inbrengen intraveneuze canule
 • botnaald inbrengen
 • ontlasten spanningspneumothorax
 • injecteren intramusculair
 • vrouw katheteriseren
 • maagsonde inbrengen via de neus
 • uitzuigen van de luchtweg

Doelgroep en niveau: BIG geregistreerd hoog complexe ambulanceverpleegkundige Hoog complexe ambulance chauffeur Lengte en studiebelasting: Voorbereiding (theorie): 6-10 uur (afhankelijk van vooropleiding en ervaring). Toetsing (praktijk): 1,5 uur

Studiemateriaal

DocZero e-learning modules

Toetsing

 • verplichte theorietoetsing; verwerkt in e-learning modules (alleen voor ambulance verpleegkundigen)
 • verplichte praktijktoetsing

Kosten:

Ambulance verpleegkundige € 325,– vrijgesteld van btw*
Ambulance chauffeur € 275,- vrijgesteld van btw* *

Neem contact op via academie@excellus.nl voor de mogelijkheden.

Certificaat en accreditatie

 •   Bewijs van “bekwaamheid in gesimuleerde setting” (2 jaar geldig).
 •   13 certificaten van gevolgde e-learning modules (alleen wanneer theorietoetsing is afgerond)
 •   V&VN accreditatiepunten: 13

Direct klaar voor een jaar? Alle benodigde opleidingen in 1 pakket

Nu met korting