Acute Zorg Scenariotraining

Acute Zorg Scenariotraining. Deze cursus, gegeven door ervaren instructeurs, leert de cursist om hoogwaardige traumazorg te bieden en specialistische reanimatie uit te voeren.

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Beschrijving

Beschrijving

Deze cursus, gegeven door ervaren instructeurs, leert de cursist om hoogwaardige traumazorg te bieden en specialistische reanimatie uit te voeren. De cursist leert evidence-based kennis, kritisch denken en psychomotorische vaardigheden binnen een systematische benadering te combineren.

Inhoud cursus

Er zijn meerdere ABCDE vaardigheid stations, met zowel een individuele als een teambenadering. Deze psychomotorische vaardigheidsstations bieden de cursist de mogelijkheid om de beoordeling en het toepassen van interventies bij (trauma)patiënten te oefenen in een gecontroleerde omgeving.

Diverse technische (deel)vaardigheden zoals de BLS,  luchtwegmanagement, IO toegang, defibrillatie en ritmeherkenning worden getraind en getoetst.

Middels diverse simulaties word het opstarten van een diverse reanimatie scenario’s getraind en getoetst. Daarnaast is er gedurende de cursus aandacht voor het gebruik van “non technical skills”  in de rol van zorgverlener, teamlid en teamleider.

 

Doel cursus

Tijdens de cursus leer je om:

  • een (verslechterende) patiënt, met behulp van een gestructureerde ABCDE-aanpak, herkennen en behandelen.
  • gestandaardiseerde basale en specialistische reanimatie uit voeren bij volwassenen.
  • een circulatiestilstand behandelen door samen te werken met een multidisciplinair team.
  • niet-technische vaardigheden te gebruiken om effectief hulpverlenerschap, teamlidmaatschap en leiderschap mogelijk te maken.
  • technische vaardigheden toe te passen tijdens vaardigheidsstations en scenario onderwijs.

Doelgroep en niveau

Gediplomeerd (gespecialiseerd) verpleegkundigen en paramedici die beroepsmatig in aanraking (kunnen) komen met vitaal bedreigde patiënten, specialistische reanimatie en de opvang van trauma patiënten. Denk hierbij aan:

  1. IC, CCU, SEH verpleegkundigen;
  2. Ambulanceverpleegkundigen
  3. Anesthesie medewerkers;
  4. Medisch hulpverleners (BMH);

 

 

Lengte en studiebelasting

Voorbereiding is afhankelijk van vooropleiding en ervaring.

Praktijktraining: 2 dagen (16 uur).

Studiemateriaal

Voorbereiding bestaat uit het bestuderen van relevante literatuur uit de cursistenhandleiding en het maken van de theorietoets (zie “toetsing”).

Toetsing

Toetsing van de theorie vindt plaats middels een digitale MCQ (open boek) theorietoets voorafgaand aan de cursus. Daarmee maakt deze toetsing dus ook deel uit van de verplichte voorbereiding. De theorietoets is alleen bedoeld om het aanvangsniveau van de cursist te bepalen.

Toetsing van de praktijk vindt plaats middels continuous assessment gedurende de cursusdagen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het “NVBMH Herintrederscursus assessmentformulier”. De cursist krijgt dit formulier ter voorbereiding op de cursus toegestuurd. Tijdens de dagen dient de cursist een stijgende leercurve te laten zien.

Certificaat en accreditatie

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

V&VN accreditatie is aangevraagd
NVBMH accreditatie is aangevraagd

Kosten

€ 549,- vrijgesteld van btw, inclusief luxe lunch bij Brasserie Parck en onbeperkt drinken gedurende de dagen.