Landelijk Assessment Ambulancezorg | LAA

Tijdens het Landelijk Assessment Ambulancezorg wordt de prestatie van zorgverleners gespiegeld aan een landelijk vastgestelde norm.

Beschrijving

Gemiddeld eens per 5 jaar doorlopen ambulanceprofessionals het landelijk assessment. De ambulancechauffeur, -verpleegkundige, verpleegkundige middencomplexe ambulancezorg, chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg en verpleegkundig centralisten ambulancezorg laten in het landelijk assessment ambulancezorg (LAA) zien hoe ze verschillende zorgverleningen aanpakken waarbij hun presteren wordt gespiegeld aan een landelijk vastgestelde norm.

*Deze cursus wordt momenteel ingekocht bij een derde partij; Excellus faciliteert in het aanmelden en opvragen van de juiste documentatie.