Toepassen ABCDE-methodiek (maatwerkscholing verpleegafdeling)

Tijdens deze eendaagse cursus leren verpleegkundigen om, met behulp van de ABCDE-methodiek, de vitaal bedreigde patiënt te herkennen en bijbehorende interventies toe te passen.

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

Een vitaal bedreigde patiënt is een patiënt waarbij één of meer vitale orgaanfuncties, zoals ademhaling, circulatie en bewustzijn, zodanig verstoord zijn dat zij dreigen te falen. Verschillende studies tonen aan dat patiënten vaak, voorafgaand aan hun circulatiestilstand, signalen en symptomen van lichamelijke instabiliteit laten zien. Bij deze patiënt is een snelle, medische respons nodig die niet (altijd) geleverd kan worden door de afdeling waar de patiënt ligt. Het herkennen van deze vroegtijdige signalen is dus van vitaal belang.

Inhoud cursus

Deze cursus leert de verpleegkundige om, met behulp van de ABCDE – methodiek, de vitaal bedreigde patiënt te herkennen en bijbehorende interventies toe te passen. Tijdens dit proces maken zij gebruik van de (M)EWS-score en bijbehorende tools. Daarnaast leren ze communiceren volgens de SBAR-methode met andere hulpverleners en is er uitgebreide aandacht voor de “non technical skills”. De cursus bestaat uit een afwisseling van theorie en praktijk. Tijdens de praktijkgedeelten leren de verpleegkundigen om de eerder opgedane theoretische kennis daadwerkelijk toe te passen tijdens realistische scenario’s. De cursus wordt gegeven door professionals die werkzaam zijn in de acute zorgketen en ruime ervaring hebben met de ABCDE-methodiek.
De definitieve inhoud van de cursus alsmede de dagindeling worden in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld. Er is veel mogelijk, bijvoorbeeld: het volgen van de NRR gecertificeerde Basic Life Support of verwerken van ritme- en ecg leer in het theorie en praktijkgedeelte kan aan het programma worden toegevoegd. Wij willen u hier graag verder over informeren. De mate van ervaring maakt voor de aanmelding niet uit. Aan het begin van de praktijktraining zal duidelijk worden welke kennis en ervaring de cursisten hebben. Onze ervaren docenten houden tijdens de praktijktraining rekening met de achtergronden van de cursisten. Er wordt een veilige leeromgeving gecreëerd, waarbij men elkaar aanvult en van elkaar leert.

Doel cursus

Na afloop van de cursus zijn de verpleegkundigen in staat om (in een klinische setting) met behulp van de ABCDE-methodiek de vitaal bedreigde patiënt te herkennen en bijbehorende interventies toe te passen.

Zij leren:
  •   Het doel en de stappen van de ABCDE-methodiek te benoemen.
  •   De observaties die bij de ABCDE-methodiek horen te benoemen.
  •   De interventies die bij de ABCDE-methodiek horen te benoemen.
  •   Gebruik te maken van een “EWS tool” om de vitaal bedreigde patiënt in kaart te brengen.
  •   Aan de hand van een “(M)EWS tool” de juiste acties te ondernemen;
  •   Gebruik te maken van de SBAR methode tijdens het communiceren met verschillende hulpverleners.
  •   Met behulp van de ABCDE-methodiek de vitaal bedreigde patiënt te herkennen en bijbehorende interventies toe te passen.


Doelgroep en niveau

Verpleegkundigen niveau 4 en 5, werkzaam in het ziekenhuis.

Studiemateriaal

Geen

Lengte en studiebelasting

Praktijktraining: 1 dag (8 uur).

Toetsing

Continue beoordeling door de docent gedurende de training.

Certificaat en accreditatie

Na afloop ontvang je het Excellus Academie certificaat “ Toepassen ABCDE- methodiek”
Indien gewenst, kan V&VN accreditatie door ons worden aangevraagd

Kosten

Neem voor een vrijblijvende offerte contact met ons op.