Toetsing voorbehouden en risicovolle handelingen (ziekenhuis, verpleeghuis en wijkzorg)

249.00

Toetsing voorbehouden en risicovolle handelingen speciaal voor verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuis, verpleeghuis of wijkzorg.

Data & Inschrijven
Datum
dinsdag 21 mei 2024
Vol
Datum
maandag 24 juni 2024
Datum
donderdag 10 oktober 2024

Description

Toetsing voorbehouden en risicovolle handelingen speciaal voor verpleegkundigen (niveau 4 of 5) werkzaam in ziekenhuis, verpleeghuis of wijkzorg.

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de cliënt. Voorbehouden handelingen vormen een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen. Het betreft handelingen die door de individuele professionals beroepsmatig worden verricht. In artikel 36 van de Wet BIG worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handeling . Men mag uitsluitend een voorbehouden handeling verrichten als men behalve bevoegd ook  bekwaam is in het uitvoeren van die handeling.

Theoretisch gedeelte:
Je  doorloopt zelfstandig  7 verplichte e-learning modules , welke succesvol moeten worden afgerond,  voordat kan worden deelgenomen aan de praktische toetsing.

Praktisch gedeelte:
Je krijgt van alle handelingen die getoetst worden de observatielijsten toegestuurd ter voorbereiding. Tijdens de praktijkbijeenkomst word je praktisch getoetst  in een gesimuleerde setting. Twee docenten beoordelen  de handelingen onafhankelijk van elkaar aan de hand van zogeheten  “evidence based” observatielijsten .

Toetsing voorbehouden en risicovolle handelingen

Na afloop van de praktijktoets  heb je tijdens een gesimuleerde setting aangetoond  onderstaande handelingen te beheersen:
 •   Inbrengen intraveneuze infuuscanule
 •   Intramusculair injecteren
 •   Subcutaan injecteren
 •   Man katheteriseren
 •   Vrouw katheteriseren
 •   Maagsonde inbrengen via de neus
 •   Uitzuigen van de luchtweg

Doelgroep en niveau

BIG geregistreerd verpleegkundigen (niveau 4 of 5) werkzaam in ziekenhuis/verpleeghuis of wijkzorg.

Lengte en studiebelasting

Voorbereiding (theorie): 5-7 uur (afhankelijk van vooropleiding en ervaring)
Toetsing (praktijk): 1,5 uur

Studiemateriaal:

DocZero e-learning modules

Toetsing:

 • verplichte theorietoets (verwerkt in e-learning modules)
 • verplichte praktijktoets

Certificaat en accreditatie

 •   Bewijs van “bekwaamheid in gesimuleerde setting” (2 jaar geldig)
 •   7 certificaten van gevolgde e-learning modules
 •   V&VN accreditatiepunten: 7

Kosten

€ 249,- vrijgesteld van btw.